ULL WORKSHOPS 1 - żywe laboratoria

W 2019 roku przeprowadzono trzy pierwsze duże warsztaty Urban Living Lab (ULL) z udziałem obywateli i lokalnych interesariuszy w ramach projektu Creating Interfaces w trzech miastach: Wilmington/USA w kwietniu 2019 roku, Słupsku/Polska w maju 2019 roku i Tulcei/Rumunii w lipcu 2019 roku.

Przykład 1: warsztat w Wilmington, DE/USA

Tematyka warsztatu w Wilmington koncentrowała się na energii i odporności społeczności. Analizę rozpoczęto od systemu energetycznego, traktując go jako punkt wyjściowy. Badania biurkowe na potrzeby pakietu roboczego WP1 ujawniły znaczną podatność miasta na zmiany klimatyczne wynikające z rosnących temperatur i powodzi na wybrzeżach, spowodowanych podnoszeniem się poziomu morza. Badania te ujawniły brak społecznej debaty dotyczącej rozwiązania problemów energetycznych w mieście.

Wszystkie warsztaty miały taką samą strukturę. Prezentuje ją przykład warsztatu w Wilmington:

1

Przykład 2: warsztat w Słupsku (PL)

W Słupsku, punktem centralnym jest zaopatrzenie w żywność, szczególnie w instytucjach publicznych, takich jak przedszkola, przedszkola i szkoły podstawowe. Punkt ten został wybrany w porozumieniu z lokalnymi interesariuszami ze względu na ich wcześniejsze doświadczenia z programem żywnościowym w publicznych przedszkolach "Moda na zdrową żywność". Zaopatrzenie w żywność i jej jakość jest również tematem programów strategicznych Słupska, na przykład strategii rozwoju lokalnego.

Uczestnikami warsztatów byli pracownicy przedszkoli i rodzice, a także przedstawiciele administracji miasta.

Przykład 3: warsztat w Tulcei (RO)

Zagadnienia warsztatu w Tulcei dotyczą kluczowego dla miasta jeziora Zaghen. Jezioro to ma różne funkcje: środowiskowe, ogrodnicze i rolnicze. W trakcie warsztatów, uczestnicy dyskutowali o nawadnianiu lokalnych ogrodów. Łączna liczba uczestników warsztatów wyniosła 43 osoby. Wśród nich znaleźli się lokalni interesariusze, głównie przedstawiciele różnych jednostek administracyjnych, takich jak wiceburmistrz Tulcei, 2 przedstawicieli prefektury, krajowej służby zdrowia, a także przedsiębiorstw użyteczności publicznej i lokalnych rolników.

WIZJONERSKIE WRAŻENIA WARSZTATOWE

1

Pierwszy warsztat ULL w Słupsku, Polska w maju 2019 r.

1

Pierwszy warsztat ULL w Tulcea, Rumunia, w lipcu 2019 r.

1

Pierwszy warsztat ULL w Wilmington, USA w kwietniu 2019 r.