Wizualizacje przestrzenne węzła FWE

W centrum podejścia FWE nexus znajdują się fizyczne połączenia pomiędzy systemami wodnymi, żywnościowymi i energetycznymi, jak również interakcje pomiędzy reprezentującymi je podmiotami. Nasz projekt bada te powiązania na wielu poziomach. Badamy geografię i zarządzanie każdym z systemów oraz współpracujemy z lokalnymi partnerami i społecznościami w celu zidentyfikowania potencjału dla usprawnienia mechanizmów zarządzania powiązaniami żywności-wody-energii na poziomie lokalnym.

Aby uczynić koncepcję FWE Nexus bardziej widoczną, opracowaliśmy StoryMaps. Korzystając z ArcGIS StoryMaps, połączyliśmy mapy internetowe z i tekstami, obrazami i treściami multimedialnymi. W ten sposób stworzyliśmy atrakcyjne, przyjazne dla użytkownika formy komunikacji powiązań poszczególnych obszarów.

Każda mapa opracowana na potrzeby projektów zapewnia analizę lokalnego środowiska naturalnego i architektonicznego, rozwoju urbanistycznego, charakterystyki społeczno-ekonomicznej oraz lokalnych struktur zarządzania. Przedstawiliśmy na nich szczegółowo różne elementy systemów wodnych, żywnościowych i energetycznych, skupiając się na produkcji, konsumpcji i dystrybucji. Tam, gdzie to możliwe, StoryMaps wykorzystując dane przestrzenne i internetowe usługi mapowania z ArcGIS Online, zapewniając interaktywne doświadczenie użytkownika. StoryMaps zawierają mapę bazową, mapy internetowe (stworzone przez nasz zespół lub poprzez połączenie z lokalnym, gminnym lub powiatowym serwisem mapowym), tabele, wykresy, schematy i zdjęcia, a także opisy tekstowe towarzyszące mapom internetowym i innym wizualizacjom. Dostępność danych przestrzennych i nieprzestrzennych była zróżnicowana dla każdego miasta i zależała od lokalnych baz danych, polityki udostępniania ich udostępniania oraz możliwości wykorzystania źródeł open source.

INTERAKTYWNE MAPY HISTORYCZNE

1

Słupsk, Polska

1

Tulcea, Rumunia

1

Wilmington, USA