Ładowanie...
Wyniki2021-09-30T09:56:05+00:00

Poprzez Tworzenie Interfejsów dążymy do poprawy zarządzania wodą, energią i żywnością na poziomie miasta. Zależy nam na poprawie lokalnej widoczności i świadomości powiązań między obszarami poprzez aktywne zaangażowanie różnych grup użytkowników i interesariuszy na wielu etapach badań.

Opracowaliśmy ogólne podejście, które ma na celu zwiększenie zaangażowania, powiązania i zrozumienia w ramach grup użytkowników i pomiędzy nimi. Jest to szczególnie istotne w przypadku FWE Nexus, gdzie role aktorów mogą być rozmyte .

Perspektywa współtworzenia badań powoduję, że rezultaty projektu będą uwzględniać lokalne potrzeby. Obejmują one dane i wiedzę, postępy metodologiczne udokumentowane w wytycznych i raportach, interaktywną platformę oraz dostosowane do potrzeb obywateli narzędzia naukowe. Wszystkie zainteresowane grupy (obywatele, decydenci i planiści, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i podmioty działające w obszarze FWE-nexus), do których zwrócono się z prośbą o pomoc, mogą oczekiwać konkretnych wyników i wpływu swojej pracy.

Projekt ma na celu współtworzenie lokalnej wiedzy oraz budowanie potencjału w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego zarządzania powiązaniami. Tworzenie Interfejsów zapewnia Interfejsy Obywatelsko-Naukowo-Polityczne wspierające podejmowanie decyzji i tworzenie polityki lokalnej w ramach FWE-nexus oraz dostarcza ważnej wiedzy interdyscyplinarnej opartej na rygorystycznych analizach i metodologiach integrujących wiedzę lokalną i przypadki wykorzystania lokalnego (miejskie żywe laboratoria). Wyniki te przyczyniają się do rozwoju nauki i praktyki oraz umożliwiają transformacyjne zarządzanie miastem w celu promowania odporności systemów FWE. Ponadto sformułowane zostaną rekomendacje dla potencjalnych użytkowników, w tym dla samorządów lokalnych, władz publicznych lub organizacji pozarządowych.

Rezultaty wynikają ostatecznie z lokalnych potrzeb i procesu współtworzenia. Obejmują one dane i wiedzę, postępy metodologiczne udokumentowane w wytycznych i raportach, interaktywną platformę oraz dostosowane do potrzeb obywateli narzędzia naukowe. Wszystkie zainteresowane grupy (obywatele, decydenci i planiści, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i podmioty działające w obszarze FWE-nexus), do których zwrócono się z prośbą o pomoc, mogą oczekiwać konkretnych wyników i wpływu swojej pracy.

Przejdź do góry